Hóa chất y tế

HOT

Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash 5 lít

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% Chlorhexidine Digluconate
Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 5 lít 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy Sakura 1 lít

Rửa tay sát khuẩn thường quy 1% Chlorhexidine Digluconate
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 1 lít
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

HOT

Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy Sakura 500ml

Rửa tay sát khuẩn thường quy 1% Chlorhexidine Digluconate
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 500ml
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy Sakura 5 lít

Rửa tay sát khuẩn thường quy 1% Chlorhexidine Digluconate
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 5 lít
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

HOT

Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash 1 lít

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% Chlorhexidine Digluconate
Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 1 lít 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash 500ml

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% Chlorhexidine Digluconate
Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 500ml
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

Dung dịch rửa tay phẫu thuật TH.A 4 loại 500ml

 • Rửa tay trước và sau phẫu thuật 4% Chlorhexidine Digluconate
 • Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
 • Hãng sản xuất: Tân Hương
 • Dung tích: 500ml 
 • Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
 • Giao hàng: tận nơi

Dung dịch rửa tay phẫu thuật TH.A 4 loại 5 lít

 • Rửa tay trước và sau phẫu thuật 4% Chlorhexidine Digluconate
 • Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
 • Hãng sản xuất: Tân Hương
 • Dung tích: 5 lít
 • Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
 • Giao hàng: tận nơi

TH.A Gel Sát khuẩn tay nhanh dạng Gel 500ml

Dung dịch rửa tay - Sát khuẩn tay nhanh, an toàn, không dùng nước
Chuyên dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 500ml 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

HOT

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh TH.A hand rub 5 lít

 • Dung dịch rửa tay - Sát khuẩn tay nhanh, an toàn, không dùng nước
 • Chuyên dùng trong y tế
 • Hãng sản xuất: Tân Hương
 • Dung tích:  5 lít 
 • Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
 • Giao hàng: tận nơi

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh TH.A hand rub 1 lít

 • Dung dịch rửa tay - Sát khuẩn tay nhanh, an toàn, không dùng nước
 • Chuyên dùng trong y tế
 • Hãng sản xuất: Tân Hương
 • Dung tích:  1 lít 
 • Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
 • Giao hàng: tận nơi

TH.A Gel Sát khuẩn tay nhanh dạng Gel 5 lít

Dung dịch rửa tay - Sát khuẩn tay nhanh, an toàn, không dùng nước
Chuyên dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 5l 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi