Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash

HOT

Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash 5 lít

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% Chlorhexidine Digluconate
Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 5 lít 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

HOT

Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash 1 lít

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% Chlorhexidine Digluconate
Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 1 lít 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi

Dung dịch rửa tay sát khuẩn TH.A Handwash 500ml

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 2% Chlorhexidine Digluconate
Tắm sát khuẩn. dùng trong y tế
Hãng sản xuất: Tân Hương
Dung tích: 500ml
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485/ISO 9001/OHSAS 18001
Giao hàng: tận nơi